Archief

In dee hal van het gemeentehuis Amersfoort is een sequentie te zien van foto’s van Amersfoorters van 0 tot 100 jaar oud.

In een lijn dwars door het park borrelt de aarde en spettert het water omhoog, zoals de stippellijn die een mitrailleur in het landschap achter laat. Is het de aarde zelf, die vanuit de diepte een ritmisch salvo omhoog schiet? Is het een lekkende gasleiding onder Huis Doorn? Of herinnert het landschap zich een nachtmerrie  van keizer Wilhelm II die hier als vluchteling uit Duitsland was neergestreken.

Een nieuwe zichtlijn nodigt uit tot bespiegeling, zoals dat hoort in een Engelse tuin.

Object zwevend in de ruimte
zijn fundament op  de grond geprojecteerd
of uit de grond geëxtraheerd

 

staal, zand, hout